סופלה בקערית
1 באוקטובר 2014
פילה סלמון
1 באוקטובר 2014
צלעות טלה

צלעות טלה