פילה סלמון
1 באוקטובר 2014
כבד אווז בשוקולד לבן
1 באוקטובר 2014
שיפוד מולארד

שיפוד מולארד